Take a fresh look at your lifestyle.

Czym jest Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

0

Ambulatorium to miejsce pomocy doraźnej. Ambulatoria mogą znajdować się przy izbach przyjęć szpitali, w pogotowiu ratunkowym czy przychodniach, poradniach lekarskich (także w ramach szpitali i specjalistycznych ośrodków medycznych, takich jak ośrodki leczenia mukowiscydozy).

Leczenie w trybie ambulatoryjnym polega na tym, że pacjent nie musi przez całą dobę przebywać w szpitalu lub innym miejscu prowadzenia terapii. Przychodzi jedynie na konkretne badania lub zabiegi, np. do poradni specjalistycznej.

Wykaz niektórych świadczeń gwarantowanych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS):

  • porady specjalistyczne
  • badania diagnostyczne
  • procedury zabiegowe ambulatoryjne
  • świadczenia w chemioterapii
  • tlenoterapia w warunkach domowych,
  • żywienie pozajelitowe w warunkach domowych: całkowite żywienie pozajelitowe,
  • żywienie dojelitowe w warunkach domowych: żywienie dojelitowe,
  • leczenie insuliną z zastosowaniem pompy insulinowej: założenie pompy insulinowej,
  • oksygenacja hiperbaryczna,
  • domowa antybiotykoterapia dożylna w leczeniu zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej u pacjentów z mukowiscydozą. Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie,

Jakie korzyści dla osób dotkniętych mukowiscydozą?

Główną korzyścią zwłaszcza w przypadku dzieci z mukowiscydozą jest zmniejszenie stresu spowodowanego wielodniowym pobytem w szpitalu. Zamiast 3-4 dni spędzonych na oddziale, dziecko badane jest i poddawane diagnostyce w ciągu kilku godzin. Niewątpliwą zaletą jest też zmniejszenie czasu ekspozycji na niebezpieczne w mukowiscydozie bakterie, które mogą być obecne w szpitalach. Trzecią korzyścią jest zmniejszenie kosztów diagnostyki i leczenia oraz większa dostępność miejsc na oddziałach dla osób potrzebujących pilnej pomocy medycznej.

Model Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej stosowany jest w krajach typu USA, Kanada czy Wielka Brytania, gdzie pobyt na oddziale szpitalnym zarezerwowany jest tylko dla osób wymagających hospitalizacji.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.