Take a fresh look at your lifestyle.

CHMP pozytywnie o rozszerzeniu terapii Kaftrio dla dzieci 2-5 lat

0

Vertex Pharmaceuticals, jedna z czołowych firm biotechnologicznych na świecie, poinformowała, że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy Europejskiej Agencji ds. Produktów Leczniczych (EMA) wyraził pozytywną opinię na temat rozszerzenia zastosowania leku KAFTRIO w kombinacji z ivakaftorem dla młodszej grupy pacjentów, tj. dzieci w wieku od 2 do 5 lat, które mają co najmniej jedną mutację F508del w genie CFTR.

Skomplikowany proces zatwierdzenia leków w Unii Europejskiej

KAFTRIO, będący kombinacją trzech aktywnych substancji: ivakaftoru, tezakaftoru i eleksakaftoru, w połączeniu z ivakaftorem, uzyskał wcześniejsze zatwierdzenie w Unii Europejskiej do leczenia pacjentów z mukowiscydozą w wieku powyżej 6 lat z co najmniej jedną mutację F508del w genie CFTR. Ten krok stanowi kontynuację badań klinicznych i starań mających na celu poszerzenie grupy pacjentów, którzy mogą korzystać z tego przełomowego leczenia.

Decyzja CHMP jest kluczowym elementem w procesie zatwierdzania leków w UE. Chociaż pozytywna opinia CHMP jest istotnym krokiem w kierunku zatwierdzenia, nie jest to jednak równoznaczne z ostatecznym zezwoleniem na wprowadzenie leku do obrotu. Ostateczna decyzja leży w rękach Komisji Europejskiej, która dokładnie analizuje rekomendacje CHMP oraz wszelkie dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności leku.

Perspektywa Polski w kontekście refundacji leków

Ostateczna decyzja dotycząca wprowadzenia leku do obrotu na terenie Unii Europejskiej jest krokiem niezbędnym, ale nie gwarantuje dostępności leku dla wszystkich pacjentów w UE. W Polsce, podobnie jak w innych krajach członkowskich, proces refundacji leku jest odrębnym i skomplikowanym zadaniem.

Po uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie leku do obrotu w UE, producent leku ma możliwość złożenia wniosku do Ministerstwa Zdrowia w Polsce o włączenie leku do listy refundacyjnej. Decyzja o refundacji jest oparta na wielu kryteriach, w tym na analizie kosztów leczenia w porównaniu z korzyściami klinicznymi dla pacjentów oraz dostępnością innych metod leczenia.

W Polsce, gdzie mukowiscydoza stanowi poważne wyzwanie zdrowotne, decyzja o refundacji leku KAFTRIO dla młodszych pacjentów będzie miała kluczowe znaczenie dla wielu rodzin. Zatwierdzenie leku do refundacji dla młodszych pacjentów może znacząco wpłynąć na jakość życia pacjentów z mukowiscydozą oraz ich rodzin, oferując nowe możliwości terapeutyczne i nadzieję na lepsze jutro.

Aktualne zasady w programie lekowym Kaftrio+Kalydeco: kwalifikowani są chorzy w wieku co najmniej 12 lat homozygotyczni pod względem mutacji F508del genu CFTR lub heterozygotyczni pod względem mutacji F508del z mutacją o minimalnej wartości funkcji (MF) genu CFTR.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.